Spuisels

Voor dat ik ga vertellen wat Spuisels.nl voor jou kan beteken zal ik je eerst even vertellen wat wij verstaan onder spuisels.

Onder spuisels verstaan wij gedachtengangen die worden omgezet naar text, bijvoorbeeld een verhaaltje, anekdote kortom een spuisel. Dit zijn vaak korte stukjes die worden geschreven in een opwelling en zijn vaak discutabel. De inhoud van deze texten kunnen erg varieren, het kan gaan over politiek, film, nieuws of bijvoorbeeld over hoeveel bacterien er in je onderbroek zitten. Zoals je zal begrijpen is er meer als genoeg om over te schrijven.